Poznaj firmę Oferta Park maszynowy Lokalizacja
W związku z zakończoną realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFR w ramach RPOWP na lata 2014-2020
pn. „Poszerzenie i unowocześnienie usług obróbki metalu w oparciu o innowacyjne przyrządy i narzędzia obróbcze”
oferujemy nowe usługi na 3 osiowym centrum obróbkowym MCV1016 Quick, oraz przyrządy z zastosowaniem urządzeń gwintujących.
Unia
Unia Firma skorzystała z finansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz z budżetu państwa.

Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: Szwedserwis