Lokalizacja Park maszynowy Oferta
Historia firmy --- PPUH UNIMET Tadeusz Kawka 39-300 Mielec ul. Smoczka 71 zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 sztuk środka trwałego w postaci 3-osiowego centrum obróbkowego w ramach projektu „Poszerzenie i unowocześnienie usług obróbki metalu w oparciu o innowacyjne przyrządy i narzędzia obróbcze” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0092/17

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie
Zał nr 1: Wzór oferty
Zał nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: Szwedserwis